Publicerad i tidningen Företagaren (3/2011)
 
Swedfund: Satsa på Afrika
 

Svenska företag ligger lågt med satsningar på Afrika. Här finns höga tillväxttal och ett extremt uppdämt konsumtionsbehov. Det innebär stora affärsmöjligheter för företag inom de flesta branscher. 

 

Situationen i dagens Afrika är slående lik den som rådde i Kina för trettio år sedan.

 

 - Men precis som de svenska företagen då var sena med satsningar i Kina, så är de i dag sena med satsningar i Afrika.

 

Det säger Per Juth, ansvarig för de strategiska utvecklingen på det statliga riskkapitalbolaget Swedfund. Bakgrunden till Juths bedömning är de analyser av länderna i Afrika söder Sahara som visar en bild av en kontinent på uppåtgående. 

 

 - De afrikanska länderna har en mycket ung befolkning, vilket innebär en hög produktivitet. Ekonomin har börjat ta fart till följd av stabilare politiska förhållanden samt av Kinas intåg i Afrika. 

 

För svenska företag borde det vara möjligt att så att säga ta rygg på kinesiska företags satsningar i Afrika, anser Juth, som också pekar på en ytterligare viktig faktor som gör Afrika till en intressant marknad.

 

 - I många av de afrikanska länderna finns ett extremt uppdämt konsumtionsbehov.

 

De svenska storföretagen är i stor utsträckning på plats i Afrika. Men Juth ser också en potential för mindre och medelstora företag när det gäller exempelvis cyklar, mobiltelefoni och i stort sett allt som har med råvaruutvinning att göra.

 

 - Inom mobiltelefonin ligger Östafrika längre fram i utvecklingen än Europa, säger Per ".ram i utveckling än Europa". Juth, som spåpekar det viktiga i att anpassa sin verksamhet efter lokala förhållanden.

 

 - Det handlar ofta om något enklare produkter till lägre priser, men samtidigt väldigt stora volymer.

 

Men även tjänster inom sjukvård och utbildning är efterfrågade.

 

Svenska företag har nog inte samma traditionen att vända sig utomlands som till exempel Danmark, enligt Per Juth.

 

 - Vår danska motsvarighet till Swedfund har gjort tio gånger flera etableringar i Afrika än vad vi har gjort, säger han.