Publicerad i Handelskammartidningen, Nr 1/2012

 

Köpenhamn tar rygg på Stockholm

 

Stockholm har befäst positionen som Skandinaviens huvudstad och Köpenhamn har hamnat på efterkälken. Men nu laddar överborgmästare Frank Jensen för att komma i kapp.

 

Att Köpenhamn ser Stockholm som något av en förebild både när det gäller att dra till sig utländska företag och kvalificerad arbetskraft borde naturligtvis få Stockholmspolitiker och näringslivsrepresentanter i de svenska huvudstadsregionen att sträcka på sig och dra slutsatsen att mycket som gjorts under senare år faktiskt varit lyckosamt. Bilden av Stockholm som "the capital of Scandinavia" tycks ha satt sig, åtminstone för stunden. 

 

Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen menar också att Köpenhamn har en hel del att lära av Stockholm. Bilden av att ett Köpenhamn som hamnat på efterkälken jämfört med den svenska huvudstaden föranledde Jensen att tidigare i år lansera något som går under beteckningen Copenhagen Business Task Force - en arbetsgrupp som ska komma med förslag till hur dynamiken och därmed tillväxten ska kunna öka i Köpenhamnsregionen. Och på gruppens hemsida hymlas det inte om orsaken till gruppens bildande. "Stockholm och Sverige susar förbi Köpenhamn och Danmark", står det att läsa. Det Jensen främst imponeras av när det gäller Stockholmsregionen är det utbyggda samarbete mellan näringsliv och stat.  

 

 - Stockholm ligger i fronten när det gäller samarbete mellan industrin, forskningen och offentliga myndigheter. Det ska vi försöka få till stånd också i Köpenhamn, säger han.

 

Att det går något knackigare i jämförelse med Stockholm gäller för övrigt inte bara för Köpenhamn. Det lyft för hela Öresundsregionen, där alltså både Köpenhamn och Malmö ingår, som förväntades komma till följd av Öresundsbron har till stor del uteblivit.

 

Anders Olshov, som leder Öresundsinstitutet, ett institut som arbetar för ett tätare samarbete över Öresund,  menar att integrationen mellan södra Sverige och Danmark, främst Köpenhamn, inte utvecklats på det som sätt som många hoppats på.

 

 - Detta är kanske extra tydligt inom utbildningssektorn, där det tidigare samarbetet mellan universiteten i Lund och Köpenhamn till stor del stannat av, säger Olshov.

 

Men Olshov ser också andra orsaker till  Stockholmsregionens relativa överläge. Han för fram infrastrukturen som oerhört betydelsefull.

 

 - Stockholm har gjort betydligt större och effektivare infrastruktursatsningar. Där ligger framförallt Köpenhamn klart efter. Brister i infrastrukturen slår hårt mot Köpenhamn eftersom staden trots allt ligger på en ö", säger Olshov.

 

Hur ser då Stockholms övertag visavi Köpenhamn och Öresundsregionen ut i realiteten? Siffror som tagits fram av Öresundsinstitutet visar att när internationella företag väljer placeringsort för sina skandinaviska huvudkontor så väljer 49 procent av företagen att etablera sig i Stockholm (siffrorna gäller för 2009). Det är en ökning från 45 procent tre år tidigare. För Öresundsregionen, främst Köpenhamn och Malmö, har det gått åt motsatt håll. 35 procent av de internationella företagen väljer att placera sitt skandinaviska huvudkontor i Öresundsregionen. Tre år tidigare var motsvarande siffra 41 procent.

 

Andra indikatorer, som genomsnittlig inkomst och inflyttning av arbetskraft, talar också till Stockholms fördel jämfört med Öresundsregionen.

 

Vad kan då vända utvecklingen till Öresundsregionens fördel?  

 

 - Öresundsregionen är totalt sett en större marknad än Stockholm. Att peka på dessa fördelar och föra ut dem blir en av de främsta uppgifterna för Copenhagen Business Task Force, säger Frank Jensen.

 

Det är också tydligt vad Jensen tittat på när han planerat formerna för arbetet inom den nya organisationen.

 

 - Utvecklingen i Stockholm sker i samspel mellan Stockholms Län, Stockholms Business Region och Stockholm Business Alliance. Alla viktiga aktörer verkar också stå bakom  marknadsföringen av Stockholm som "The Capital of Scandinavia", menar Jensen, som låter förstå att något motsvarande tidigare inte funnits när det gäller Köpenhamn.

 

Anders Olshov på Öresundsinstitutet menar å sin sida att marknadsföringen av begreppet "Stockholm - The Capital of Scandinavia"  förmodligen inte haft någon större betydelse för själva utvecklingen.

 

 - Det är nog mer en spegel av hur det verkligen ser ut, säger han.